Sombrilla de humo

مرنجانم ، دلی آئینه دارم

پراز عشق و صفا در سینه دارم

نگاهم کردی و آتش گرفتم

زدرد عاشقی افسانه دارم

#گیتی_رسائی

برچسب ها: آتش گرشفتم، مرنجان، افسانه، گیتی رسائی، فریاد تلختر از سکوت،  

تاریخ : چهارشنبه 31 مرداد 1397 | 09:13 | نویسنده : گیتی رسائی | نظرات
Первый, весенний цветочек на веточке.

ندانستم گناه است دل سپردن

چنین بار گران بر دوش بردن

پشیمانی ندارد سود ای دل

هزاران درد جای نوش خوردن

#گیتی_رسائی

برچسب ها: بارگران، نوش، گیتی رسائی، فریاد تلختر از سکوت،  

تاریخ : سه شنبه 30 مرداد 1397 | 09:08 | نویسنده : گیتی رسائی | نظرات

تو گفتی عاشقم هستی

ولی دیر

زمانیکه شدم از زندگی

سیر

چه بد بازی نموده

چرخ با من

خبر آمد . چه حاصل؟

گشته ام پیر

#گیتی_رسائی

برچسب ها: ولی دیر، خبر، پیر، گیتی رسائی،  

تاریخ : دوشنبه 29 مرداد 1397 | 12:49 | نویسنده : گیتی رسائی | نظرات
"Si fuéramos los únicos en este Universo... sería un gran desperdicio de espacio" Carl Sagan

گفتم به آینه

که به رحم آی بر دلم

دیگر بس است اینهمه آزار

خسته ام

گفتم به اینه

ترجیح میدهم نبود ترا

برحضور تو

در عالم خیال

کشانی به حسرتم

گفتم به اینه

دیگر مپرس حال دلم را

که خسته ام

#گیتی_رسائی

برچسب ها: گفتم به آینه، نبود تو، حسرت، گیتی رسائی،  

تاریخ : یکشنبه 28 مرداد 1397 | 12:38 | نویسنده : گیتی رسائی | نظرات
Vuitton loves Kusama  Be featured in Model Citizen App, Magazine and Blog.  www.modelcitizenapp.com

گُم چرا کردم ترا من؟

چشم بیدارم نبود

مست بودم . مست چشمت

جان هشیارم نبود

حال می باید پشیمانی شود

همسایه ام

در میا ن عاشقان چون من

خودآزاری نبود

#گیتی_رسائی

برچسب ها: خودآزار، همسایه، چشم بیدار، گیتی رسائی، فریاد تلختر از سکوت،  

تاریخ : شنبه 27 مرداد 1397 | 00:32 | نویسنده : گیتی رسائی | نظرات
I found my silence on Behance

مثلا عاشق من بودی و

من رسوایت

مثلا در هوسم بودی و

من شیدایت

مثلا آتش عشق تو مرا

سوخته بود

مثلا چشم به چشم ِ

تَرِ من دوخته بود

مثلا ناز نگاه تو

خریدار نداشت

این چنین عشق دگر

رونق بازار نداشت

مثلا ساده بگویم

دلمان بند نبود

دلکی بود ولی

بسته و پابند نبود

مثلا رفتن تو

مرگ دل و عشق نبود

گفتن عاشقتم حرف

بد و زشت نبود

مثلا حال

تو بودی  و من و

رسوائی

وه چه حالیست

؟؟؟؟؟؟؟؟

#گیتی_رسائی

برچسب ها: مثلا، شیدائی، رسوائی، گیتی رسائی، فریاد تلختر از سکوت،  

تاریخ : جمعه 26 مرداد 1397 | 00:20 | نویسنده : گیتی رسائی | نظرات
Studded Rose

کجا باید کنم از دل  حکایت؟

شده گوش فلک کر از شکایت

بهر کس میرسم نالد ز دردی

ندارد غم درین دوران نهایت

#گیتی_رسائی

برچسب ها: غم دوران، حکایت، شکایت، نهایت، گیتی رسائی، فریاد تلختر از سکوت،  

تاریخ : پنجشنبه 25 مرداد 1397 | 00:15 | نویسنده : گیتی رسائی | نظرات
There is a sense of 'freedom' and openness here

من نگاه ترا در تمام آینه ها می بینم

فرار از نگاه تو . امکان ندارد

صدایم می کنی. اما . بی صدا

گویا تمام احساس تو را

فقط آینه می فهمد

و من.....؟

#گیتی_رسائی

برچسب ها: آینه ها، نگاه تو، صدایم میکنی، گیتی رسائی، فریاد تلختر از سکوت،  

تاریخ : سه شنبه 23 مرداد 1397 | 23:56 | نویسنده : گیتی رسائی | نظرات
Google+


دردم نه گفتنیست

نه حتی نوشتنی

این درد ِ بی امان

که امانم بریده است

#گیتی_رسائیبرچسب ها: درد بی امان، گفتنی، نوشتنی، گیتی رسائی، فریاد تلختر از سکوت،  

تاریخ : سه شنبه 23 مرداد 1397 | 20:48 | نویسنده : گیتی رسائی | نظرات
бабочки1 (320x480, 2059Kb)

ما را نَسِزَد بی تو کناری بنشینیم

در خلوت خود بی تو نگاری بگُزینیم

افسوس به دل نیست ترا حسرت دیدار

ما غیر ترا در همه آفاق نبینیم

#گیتی_رسائی

برچسب ها: درخلوت ما، نکاری، گیتی رسائی، فریاد تلختر از سکوت،  

تاریخ : دوشنبه 22 مرداد 1397 | 20:42 | نویسنده : گیتی رسائی | نظرات
Mesafe değil ki önemli olan, Çok uzaklardan yüreği dokunuyor yüreğime. Daha…

کجای دل بنشستی که

هرچه می گردم

خیال تو همه جا هست و

نیست از تو نشان؟

#گیتی_رسائی

برچسب ها: خیال تو، نشان، کجا، گیتی رسائی، فریاد تلختر از سکوت،  

تاریخ : یکشنبه 21 مرداد 1397 | 20:36 | نویسنده : گیتی رسائی | نظرات
Sunshine is a state of mind  | Sunflowers + Moto Croptop

سرتا ته عاشقی بجز درد نبود

چون کوفتنم به آهن سرد نبود

من دلشده ی دل خرابِ خویشم

آری بخدا ، چو من درین دهر نبود

#گیتی_رسائی

برچسب ها: آهن سرد، کوفتن، عاشقی، گیتی رسائی، فریاد تلختر از سکوت،  

تاریخ : شنبه 20 مرداد 1397 | 20:20 | نویسنده : گیتی رسائی | نظرات
Who sees your darkness, captures your soul

هرگز نپرسیدی چرا؟

من در خودم بشکسته ام

بشکسته ام بی همزبان

گفتند باید بشکنی

اما ، ولی ، اندر نهان

این درد را آنان که

لب را بسته اند

بهتر زما حس کرده اند

هرگز مگو

از دست دشمن الامان

من سوختم ای جانِ جان

اما نه از دشمن

بدان

ازدوست دارم الامان

#گیتی_رسائی

برچسب ها: ازدوست دارم الامان، دشمن، بشکسته ام، گیتی رسائی، فریاد تلختر از سکوت،  

تاریخ : جمعه 19 مرداد 1397 | 19:35 | نویسنده : گیتی رسائی | نظرات
Tijdens alle slechte gebeirtenissen komt Chelsea een oude kennis van op de basisschool tegen, Mickey Dielemans. Op school gaf hij haar vroeger prikkeldraad en trok hij het vel op haar armen naar de tegengestelde richtingen tot er een rode vlek ontstond.


هرگز نشود درد ز گفتن درمان

یا آنکه بود گذشتن از آن آسان

بیهوده کنیم داد و فریاد و فغان

سوزانده ز ریشه درد جان و تنمان

#گیتی_رسائی


برچسب ها: درد و درمان، ریشه، تنمان، گیتی رسائی،  

تاریخ : پنجشنبه 18 مرداد 1397 | 11:08 | نویسنده : گیتی رسائی | نظرات

هرکه آورد خبر

رفته دلت با دگری

نگهت گفت دروغ است

نباشد خبری

#گیتی_رسائی

برچسب ها: نباشد خبر، دگری، دلت، گیتی رسائی، فریاد تلختر از سکوت،  

تاریخ : چهارشنبه 17 مرداد 1397 | 21:00 | نویسنده : گیتی رسائی | نظرات
Good Morning Japan

شب و روزم شده تصویر رویت

گهی رخساره ات ، که رنگ مویت

شدم پیر و فراموشت نکردم

ندارم بال و پر آیم به سویت

#گیتی_رسائی

برچسب ها: ندارم بال و پر، سویت، موبت، رویت، گیتی رسائی،  

تاریخ : سه شنبه 16 مرداد 1397 | 20:57 | نویسنده : گیتی رسائی | نظرات
There are windows and doors to other worlds... you just have to look for them.  Gate (10/52) - By: (Kevin Corrado)

زمن بگذر ، دلم دیگر شکسته

به رخسارم غبار غم نشسته

مجو از من نسانی ، بی نشانم

نمیداند کسی که دل نبسته

#گیتی_رسائی

برچسب ها: زمن بگذر، دل نبسته، شکسته، گیتی رسائی،  

تاریخ : دوشنبه 15 مرداد 1397 | 20:52 | نویسنده : گیتی رسائی | نظرات
Вдохновение: самые красивые зеркала для вашего интерьера

آینه ها چه به عشق وفادارند

در گوشه ی طاقچه ی اتاقم به من

زل زده ای

آینه نقش ترا خوب در خودش

حفظ کرده

میداند دوستت دارم

همه چیز این اتاق کهنه شده

غیر از تو

او هنوز نقش ترا در خودش

حفظ کرده

میداند ترا دوست دارم

#گیتی_رسائی

برچسب ها: نقش تو در آینه، دوستت دارم، گیتی رسائی، فریاد تلختر از سکوت،  

تاریخ : یکشنبه 14 مرداد 1397 | 20:41 | نویسنده : گیتی رسائی | نظرات
Could be Sleeping Beauty but I originally thought of Tangled with Rapunzel going "I can't believe I did this!"

نشسته جای تو غم، در دل تنگ

ندارد همچو تو با من سر جنگ

ببین غم گشته مرهم بر منِ زار

شده غم با دلم اکنون هم آهنگ

#گیتی_رسائی

برچسب ها: غم گشته مرهم، دلزار، هم آهنگ، گیتی رسائی،  

تاریخ : شنبه 13 مرداد 1397 | 22:37 | نویسنده : گیتی رسائی | نظرات
Imagen relacionada

دیوانه شدم تا که بگویم

غم دل را

اما تو کجائی ؟که ببینی

غم ما را

#گیتی_رسائی

برچسب ها: توکجائی، غم ما، دیوانه شدم، گیتی رسائی، فریاد تلختر از سکوت،  
دنبالک ها: توکجائی،  

تاریخ : جمعه 12 مرداد 1397 | 11:07 | نویسنده : گیتی رسائی | نظرات
تعداد کل صفحات : 2 ::      1   2  
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • مهندسی ایران
  • ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

    شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic