Why we don’t have enough time. – Age of Awareness – Medium

ندارد لذتی تنها سرودن

که میباید ز بودن سود بردن

فقط از بهر خود بودن چه حاصل؟

چنان است کُنج زندانی غنودن

#گیتی _رسائی

برچسب ها: کنج زندان، غنودن، سود بردن، چه حاصل، گیتی رسائی، فریاد تلختر از سکوت،  

تاریخ : یکشنبه 30 تیر 1398 | 20:42 | نویسنده : گیتی رسائی | نظرات
What side are YOU on the picture?.... Together they look like rare and precious set of genuine modesty, and pure grace. --Vs.

نشد والا کسی با حرص و با آز

که این دنیا نمی ارزد به یک غاز

مکن خود را اسیر مال و دریاب

چنین بودست این دنیا از آغاز

#گیتی_رسائی

برچسب ها: دنیا از آغاز، بیک غاز، نمی ارزد، گیتی رسائی، فریاد تلختر از سکوت،  

تاریخ : شنبه 29 تیر 1398 | 20:37 | نویسنده : گیتی رسائی | نظرات
Portrait | Beauty | Lifestyle | For more inspiration, follow on IG @ richpointofview or click on photo to visit website!!!

ز دیده بایدم فریاد کردن

ز دست عشق باید داد کردن

نباشد دادرس در این زمانه

که نفرین بر دل صیاد کردن

#گیتی_رسائی

برچسب ها: نباش دادرس، زمانه، فریاد، فریاد تلختر از سکوت، گیتی رسائی،  

تاریخ : جمعه 28 تیر 1398 | 20:32 | نویسنده : گیتی رسائی | نظرات
Title unknown -- by artist Irene Sheri (b.1965, Ukrainian) aka Irene Sheri Vishnevskaya.

ز دلتنگان عالم درس آموز

که میسوزند چون شمعی شب افروز

ز خود بگذشتگان ِ این دیارند

لبی بسته ، دلی دارند پر سوز

#گیتی_رسائی

برچسب ها: دل تنگان، شمع، شب افروز، گیتی رسائی، فریاد تلختر از سکوت،  

تاریخ : پنجشنبه 27 تیر 1398 | 01:26 | نویسنده : گیتی رسائی | نظرات


چرا باید ز مستان رو بگیرم

که با یک جرعه هوشی در سرم نیست

نباشد هیچ رویا در خیالم

مرا حسرت به روز محشرم نیست

#گیتی_رسائی

برچسب ها: روز محشر، مستان، جرعه، گیتی رسائی، فریاد تلختر از سکوت،  

تاریخ : چهارشنبه 26 تیر 1398 | 18:15 | نویسنده : گیتی رسائی | نظرات
By mapping a key indicator of droughts, pests and wildfire in arid places, scientists offer hope for spotting — and addressing — drought before it sets in.

آتش چو گرفت خشک و تر میسوزد

از سینه گرفته تا به سر میسوزد

آنکس که زده آتش و بگریخته است

دوراست اگرچه، بین کجا میسوزد

#گیتی_رسائی

برچسب ها: آتش چو گرفت، خسک و تر، میسوزد، گیتی رسائی، فریاد تلختر از سکوت،  

تاریخ : سه شنبه 25 تیر 1398 | 01:40 | نویسنده : گیتی رسائی | نظرات
The Queens of Beauty — Any kid in the world can draw from strengths...

ای وای ازین زمانه ی دون پرور

صد سارق و دزد گشته بر ما سرور

بیچاره کسی که از رذالت دور است

باید بزند به سینه اش یا بر سر

#گیتی_رسائی

برچسب ها: دون پرور، سینه، سر، رذالت، گیتی رسائی، فریاد تلختر از سکوت،  

تاریخ : دوشنبه 24 تیر 1398 | 01:35 | نویسنده : گیتی رسائی | نظرات
Fontes de inspiração, flores são aroma, representam amor, amizade, luto, paixão. Colorem e perfumam a vida com sua doçura e delicadeza.

خدایا ز دستت برفته حساب و کتاب

خودت ساختی . گوئیا با شتاب

بگردان که فرسوده از بیخ و بُن

مده بیش از این بنده را پیچ و تاب

#گیتی_رسائی

برچسب ها: فرسوده از بیخ و بن، حساب و کتاب، گمانم، گیتی رسائی، فریاد تلختر از سکوت،  

تاریخ : یکشنبه 23 تیر 1398 | 01:24 | نویسنده : گیتی رسائی | نظرات
AVE DE PARAISO                                                                                         Más

نوای نی ز ناله خوشتر آید

دوای درد عاشق نشتر آید

ز آتش دود و از می بی قراری

بسوزانند چو خشک و تر آید

#گیتی_رسائی

برچسب ها: خشک و تر، بسوزانند، آتش، دود، نشتر، گیتی رسائی، فریاد تلختر از سکوت،  

تاریخ : شنبه 22 تیر 1398 | 01:16 | نویسنده : گیتی رسائی | نظرات
#iphone #wallpapers #iphonewallpapers #apple #phone #phonewallpapers #ios

عجب دارم وفادارت چرایم؟

تو بی مهری به من؛یارت چرایم؟

به تو گفتم هرآنچه در دلم بود

نپرسیدی که ؛ غمخوارت چرایم؟

#گیتی_رسائی

برچسب ها: عجب دارم، غمخوار، چرایم، گیتی رسائی، فریاد تلختر از سکوت،  

تاریخ : جمعه 21 تیر 1398 | 19:29 | نویسنده : گیتی رسائی | نظرات
Picket Fence & Farmhouse Candle

کجا بردی دل بی صاحبم را

که عمری در پیَ اش سرگشته ام من؟

غلط بود آنچه میخواندی به گوشم

کنون چون مرغکی پر بسته ام من

#گیتی رسائی

برچسب ها: کجا بردی، صاحب مرده، دل، گیتی رسائی، فریاد تلختر از سکوت،  

تاریخ : پنجشنبه 20 تیر 1398 | 10:22 | نویسنده : گیتی رسائی | نظرات

یک لحظه ترا دیدم و یکعمر اسیرم

اینجاست که باید ز اجل پند بگیرم

آنم که ندارد خبر از حال دل خویش

بهتر که بهر لحظه دو صد باربمیرم


#گیتی رسائی

برچسب ها: بهتر که بمیرم، دوصدبار، اجل، پند، گیتی رسائی، فریاد تلختر از سکوت،  

تاریخ : چهارشنبه 19 تیر 1398 | 16:37 | نویسنده : گیتی رسائی | نظرات

من استادم به خود تخریبی ای دوست

از اینرو دل به یک نااهل دادم

وگرنه من کجا و عشق باطل؟

به دل جامی ز درد و زهر دادم

#گیتی رسائی

برچسب ها: عشق باطل، زهر، استاد، گیتی رسائی، فریاد تلختر از سکوت،  

تاریخ : سه شنبه 18 تیر 1398 | 16:43 | نویسنده : گیتی رسائی | نظرات

شبی با فکر تو رفتم خرابات

زدم می، هی زدم می ، چند صد بار

گسستم از خود و دیوانه گشتم

ترا دیدم به عشق خود گرفتار

#گیتی_رسائی

برچسب ها: هی زدم می، گرفتار، دوصد بار، گیتی رسائی، فریاد تلختر از سکوت،  

تاریخ : دوشنبه 17 تیر 1398 | 16:54 | نویسنده : گیتی رسائی | نظرات
Autumn & Halloween

سلامت کردم و نشنیده رفتی

دلم لرزید و تو چیزی نگفتی

هنوز آتش بجانم تا قیامت

سراغم را ز بیگانه گرفتی

#گیتی رسائی

برچسب ها: سلامت کردم، نشنیده رفتی، سراغم را گرفتی، گیتی رسائی، فریاد تلختر از سکوت،  

تاریخ : یکشنبه 16 تیر 1398 | 16:57 | نویسنده : گیتی رسائی | نظرات
Vanda Orchids

بزن آتش . چرا؟ حق من اینست

نپرس از من کجا؟ حق من اینست

رها بودم نکردم شکر یزدان

که خود کردم خطا. حق من اینست

#گیتی_رسائی

برچسب ها: خود کردم خطا، حق، آتش، گیتی رسائی، فریاد تلختر از سکوت،  

تاریخ : شنبه 15 تیر 1398 | 10:15 | نویسنده : گیتی رسائی | نظرات
Love, nature, wallpaper - -

در دیاری که وفا نیست

چه حاجت باشد

به گل و سبزه و و

مهتاب و شب و

رویاها

#گیتی_رسائی

برچسب ها: دیار بی وفائی، مهتاب، شب، رویاها، گیتی رسائی، فریاد تلختر از سکوت،  

تاریخ : جمعه 14 تیر 1398 | 17:07 | نویسنده : گیتی رسائی | نظرات
 

مرا در دل هوای توست اما

هوا آلوده و مسموم و سرد است

تنفس میکنم تلخ است و سوزان

چو کوهی دردها بر روی درد است

#گیتی_رسائی

برچسب ها: هوای مسموم، سرد، آلوده، گیتی رسائی، فریاد تلختر از سکوت،  

تاریخ : پنجشنبه 13 تیر 1398 | 12:48 | نویسنده : گیتی رسائی | نظرات
I Lenda V.L. WON the December 2016 Lotto Jackpot‼ 4 3 13 11:11 222 7

مرا از درد ِ بیدرمان مترسان

که من بگذشته ام از جسم و از جان

مرا بازیچه از مادر بزادند

ندارم حسرت بودن ، بدینسان

#گیتی_رسائی

برچسب ها: بازیچه، حسرت، درد بیدرمان، گیتی رسائی، فریاد تلختر از سکوت،  

تاریخ : سه شنبه 11 تیر 1398 | 01:13 | نویسنده : گیتی رسائی | نظرات
simply-divine-creation: “ Tayler Golden ”

گمانم سرگرانی پیشه کردی

به فردای خودت اندیشه کردی

ندانستی که آتش میفروزی

چرا خون مرا در شیشه کردی

#گیتی_رسائی

برچسب ها: سرگرانی، اندیشه، پیشه، شیشه، گیتی رسائی، فریاد تلختر از سکوت،  

تاریخ : دوشنبه 10 تیر 1398 | 01:09 | نویسنده : گیتی رسائی | نظرات
تعداد کل صفحات : 2 ::      1   2  
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


 • مهندسی ایران
 • ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو