تاریخ : چهارشنبه 1 آبان 1398 | 12:40 | نویسنده : گیتی رسائی | نظرات
Photo

بیهوده مرا بیش مرنجان که صبورم

عمریست که چون مرده ی جامانده ز گورم

ما راتو مترسان زهجران و جفایت

تا هستم و هستی بخدا زنده بگورم

#گیتی_رسائی

برچسب ها: زنده به گورم، مرنجان، عمر، گیتی، رسائی، فریاد تلختر از سکوت،  

تاریخ : یکشنبه 9 دی 1397 | 17:29 | نویسنده : گیتی رسائی | نظرات
Картинка с тегом «girl, ulzzang, and hair»

نکردم ناله ، گفتم کفر اینست

همین کفران نعمت در زمین است

نفهمیدم ز بدبختی چه شکر است؟

ولی تا بوده ، این بوده، همین است

#گیتی_رسائی

برچسب ها: کفران نعمت، زمین، بدبختی، گیتی، رسائی، فریاد تلختر از سکوت،  

تاریخ : جمعه 7 دی 1397 | 17:26 | نویسنده : گیتی رسائی | نظرات
Beautiful colours

لبها تو غنچه کرده ای و ، ناز میکنی

با ما سر گله تو چرا باز میکنی؟

بردی ز گکف توان و خود آزادمیکنی

گیرم پرنده ای ، بکجا پرواز میکنی؟

#گیتی_رسائی

برچسب ها: گیرم پرنده ای، پرواز، گیتی، رسائی، فریاد تلختر از سکوت،  

تاریخ : دوشنبه 12 آذر 1397 | 19:07 | نویسنده : گیتی رسائی | نظرات
5,924 vind-ik-leuks, 103 reacties - Christopher Funk ☂️ (@cfunk44) op Instagram: 'Fallen leaves . . . . #thefolkpr0ject #pr0ject_uno #MoodyGrams #master_shots #agameoftones…'

نگاه بود .

ولی هرچه بود زیبا بود

به دل نشست

نگاهی که پر تمنا بود

هنوز گرمم و میسوزم و

پر از عشقم

هزار راز نگفته

در آن هویدا بود

#گیتی_رسائی

برچسب ها: نگاه بود، هویدا، تمنا، گیتی، رسائی، فریاد تلختر از سکوت،  

تاریخ : پنجشنبه 24 آبان 1397 | 23:13 | نویسنده : گیتی رسائی | نظرات

گرچه میدانم گذشته بر نمیکردد ولی

ناامیدی هم امیدی

بردل دیوانه است

#گیتی_رسائی

برچسب ها: دیوانگی، امید، ناامید، گیتی، رسائی، ف،  

تاریخ : چهارشنبه 18 مهر 1397 | 22:36 | نویسنده : گیتی رسائی | نظرات
Waiting for the Moon meنیازارد مرا کس، جز خیالت

بسی گشتم ندیدم یک مثالت

مخواه از من که گردم بی خیالت

هنوزم عاشقم من بر جمالت

#گیتی_رسائی

برچسب ها: نیازارد مرا، جمالت، عاشقم، گیتی، رسائی،  

تاریخ : پنجشنبه 3 اسفند 1396 | 18:54 | نویسنده : گیتی رسائی | نظرات
the secret garden          girls with hearts on fire:

نمی دانم

در آن زمان که خودم را

به گور آرزوهایم میسپردم

تو کجا بودی

#گیتی_رسائیبرچسب ها: گورارزوها، کجا بودی، گیتی، رسائی، فریاد تلختر از سکوت،  

تاریخ : جمعه 22 دی 1396 | 01:19 | نویسنده : گیتی رسائی | نظرات

دل رفته را چون به دست آوری؟

که چون رفت دیگر ندارد نشان

#گیتی_رسائی

برچسب ها: دل رفته، نشان، گیتی، رسائی،  

تاریخ : سه شنبه 19 دی 1396 | 11:08 | نویسنده : گیتی رسائی | نظرات
http://uupload.ir/files/zlaj_shabahang20-gif_and_animated-religious-_martyrdom_of_fatima_zahra_pbuh_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF-_%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C%E2%80%93%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7_%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-_(142).gif

گرچه می سوزانیم اما

نمی گویم چرا؟

درکنارت سوختن آسانتر از

هجران توست

#گیتی_رسائی

برچسب ها: نمی گویم چرا؟، هجران، سوختن، گیتی، رسائی، فریاد تلختر از سکوت،  

تاریخ : یکشنبه 17 دی 1396 | 01:16 | نویسنده : گیتی رسائی | نظرات
Gif Animé Plaisir Passion

من بودم و تو بودی و صد شعر و غزل

حالا که تو رفته ای

من و دیده ی تر

#گیتی_رسائی

برچسب ها: دیده ی تر، شعر، غزل، گیتی، رسائی،  

تاریخ : سه شنبه 12 دی 1396 | 18:03 | نویسنده : گیتی رسائی | نظرات

عمری

به دنبال خورشید دویدم

به ماه رسیدم

عمری

به دنبال ماه دویدم

به خورشید رسیدم

چه دویدنهای بی حاصلی

و چه تکراریست

زندگی

#گیتی_رسائی

برچسب ها: ماه، زندگی تکراریست، خورشید، گیتی، رسائی، فریاد تلختر از سکوت،  

تاریخ : دوشنبه 11 دی 1396 | 10:47 | نویسنده : گیتی رسائی | نظرات
Photo:

وقتی که تو رفتی

زقفا خندیدم

از گریه گذشته بود کار من و دل

آری به خدا به گریه ام خندیدم

#گیتی_رسائی

برچسب ها: خنده و گریه، فقا، من و دل، گیتی، رسائی، فریاد تلختر از سکوت،  

تاریخ : یکشنبه 10 دی 1396 | 17:58 | نویسنده : گیتی رسائی | نظرات
Swan feather floating on Hatchet Pond, Hampshire, England:

به دل گفتم

بیا با غم بسازیم

بس است دیگر

درین آتش گدازیم

زعشق و عاشقی

پرهیز باید

به دست خویشتن

باید و شاید

به هر ناکس

مجال فتنه دادیم

به دام غم

چنین آسان فتادیم

شدم خسته دگر

زین راه پر خار

بگو دنیا که

ازما دست بردار

که پای ما درین

وادی شکستست

هزاران غم به پشت

غم نشستست

دگر مگذار باری

بر سر بار

مکن ما را چنین

زار و گرفتار

ز آزردن چه سودی

گشت حاصل

چرا باید زنم من

دور باطل

مشو کافر ز رنجم

دست بردار

خدا را اینهمه

ما را نیازار

به من خندید دل

گفتا که مستم

خیالش احمقی

دیوانه هستم

چنین رفتار او

آتش مرا زد

چو بادی بود کو

بر آتشم زد

که او اول قدم

همراه من بود

کنون با حرفهایش

جان من سود

نمیداند مرا

آزرده کرده

چو گل های خزان

پژمرده کرده

"رسا" دیگر ندارد

سود ناله

بباید سوختن

شد راه چاره

#گیتی_ رسائی


برچسب ها: دل دیوانه، راه چاره، سوختن، گیتی، رسائی، فریاد تلختر از سکوت،  

تاریخ : جمعه 8 دی 1396 | 18:05 | نویسنده : گیتی رسائی | نظرات

 رفته ای تو

دلبرانه ها مانده روی دستم

کجائی؟؟

#گیتی_رسائی

برچسب ها: دلبرانه ها، دست، رفتی، گیتی، رسائی، فریاد تلختر از سکوت،  

تاریخ : سه شنبه 28 آذر 1396 | 21:13 | نویسنده : گیتی رسائی | نظرات
música para você


کجا روم ؟ که دلم پیش توست .درماندم

به کار خویش درین عاشقانه.واماندم

ندیده هم زتو لطفی نبرده ام کامی

خمار عشق تو هستم نخورده ام جامی

خراب بودم و دیوانه و ز خودرفته

از اینهمه غم و سرخوردگی شدم خسته

خیال بودزمانی که عاشقت بشوم

کنون ببین  پی آنم که فارغت بشوم

مرا زخویش تو بردی و حال من  اینست

خیال و خواب همه خوشدلی مسکین است

دگر زخویش ندارم امید بهبودی

چنان بسوخته ام من نیامده دودی

اگر چه سوخت"رسا" در غم و جدائی و هجر

هنوز بسته دلش را که آئی از سر مهر

#گیتی_رسائیبرچسب ها: ندارم امید بهبودی، دودی، مهر، گیتی، رسا، رسائی،  

تاریخ : جمعه 24 آذر 1396 | 10:49 | نویسنده : گیتی رسائی | نظرات
,, BEAUTIFUL " : Photo

خوشا به حال آنکه

رشته ی عمرش را هجران پاره کرد

چرا که در گور هم امید دارد

شاید برگردد

#گیتی_رسائی

برچسب ها: شاید برگردد، امید، رشته ی عمر، گیتی، رسائی، فریاد تلختر از سکوت،  

تاریخ : پنجشنبه 23 آذر 1396 | 19:10 | نویسنده : گیتی رسائی | نظرات


دیگر ندارم حسرتی

گذشته ام را به دست طوفان سپردم

خالیم ...........خالی

#گیتی_رسائی

برچسب ها: خالیم خالی، طوفان، گذشته، گیتی، رسائی، فریاد تلختر از سکوت،  

تاریخ : دوشنبه 20 آذر 1396 | 18:59 | نویسنده : گیتی رسائی | نظرات
A Little Sparkle, A Little Bling, To say Thank you to All My followers and Friends! May you ALL continue to Shine Bright Each and every Day! Gif

زینهمه درد غریبی که به جانم

زده عشق

مرگ هم نیست توانش که

رهایم سازد

#گیتی_رسائی

برچسب ها: درد عشق، رها، غریب، عشق، گیتی، رسائی،  

تاریخ : دوشنبه 13 آذر 1396 | 14:14 | نویسنده : گیتی رسائی | نظرات
Photo by @brandonwoelfel // this is so 10/10, who else thinks B should sell prints and stuff cause I 100% do

ندانم چند دل در سینه داری

بهرکس میرسم جائی تو داری


#گیتی_رسائیبرچسب ها: چند دل در سینه داری، گیتی، رسائی، فریاد تلختر از سکوت،  

تاریخ : یکشنبه 14 آبان 1396 | 18:24 | نویسنده : گیتی رسائی | نظرات
تعداد کل صفحات : 3 ::      1   2   3  
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


 • مهندسی ایران
 • ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو